[SWF] Flash dạy toàn bộ bài sóng dừng

tongdieu Upload ngày 04/10/2010 08:23

File Flash dạy toàn bộ bài sóng dừng SWF thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của tongdieu liên quan đến flash, song-dung, Flash dạy toàn bộ bài sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 3,191 lượt.


Flash dạy toàn bộ bài sóng dừng
Flash day toan bai song dung.swf


Xem trước tài liệu Flash dạy toàn bộ bài sóng dừng