[PDF] Ảo giác màu sắc và hình dạng

Trần Nghiêm Upload ngày 12/01/2011 14:31

File Ảo giác màu sắc và hình dạng PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của Trần Nghiêm liên quan đến ao-giac, mau-sac, hinh-dang, Ảo giác màu sắc và hình dạng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/01/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,073 lượt.


Ảo giác màu sắc và hình dạng
Ao giac mau sac.pdf

Link đọc trực tuyến:

http://thuvienvatly.com/home/content/view/3321/334/


Xem trước tài liệu Ảo giác màu sắc và hình dạng