[PPT] VL7: Gương cầu lồi

Nguyễn Quốc Tân Upload ngày 07/10/2010 14:37

File VL7: Gương cầu lồi PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 7 của Nguyễn Quốc Tân liên quan đến guong-cau-loi, VL7: Gương cầu lồi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 659 lượt.


VL7: Gương cầu lồi
Guong cau loi.ppt


Xem trước tài liệu VL7: Gương cầu lồi