[Word] Đề thi học sinh giỏi quốc gia bảng A - năm học 2005 - Ngày thi thứ hai

luuhaian Upload ngày 14/04/2009 16:11

File Đề thi học sinh giỏi quốc gia bảng A - năm học 2005 - Ngày thi thứ hai Word thuộc chuyên mục Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia của luuhaian liên quan đến de thi, hoc sinh gioi, vat ly, quoc gia, nam 2005, bang a, Đề thi học sinh giỏi quốc gia bảng A - năm học 2005 - Ngày thi thứ hai.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,222 lượt.


Đề thi học sinh giỏi quốc gia bảng A - năm học 2005 - Ngày thi thứ hai

Kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2005
Môn: vật lí, Bảng A
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi thứ hai: 11/3/2005 Xem trước tài liệu Đề thi học sinh giỏi quốc gia bảng A - năm học 2005 - Ngày thi thứ hai