[PPT] Bài 28 - Lăng kính

nguyen kieu Upload ngày 11/10/2010 15:37

File Bài 28 - Lăng kính PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của nguyen kieu liên quan đến bai-giang, lang-kinh, Bài 28 - Lăng kính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,815 lượt.


Bài 28 - Lăng kính
Bai 28 Lang kinh.ppt

bai giang phu hop voi cong tac giang day vat li pt


Xem trước tài liệu Bài 28 - Lăng kính