[Word] Bài tập tổng hợp sóng cơ

Bach van quoc trung Upload ngày 25/10/2010 16:11

File Bài tập tổng hợp sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Bach van quoc trung liên quan đến bai-tap-tong-hop, song-co, Bài tập tổng hợp sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,072 lượt.


Bài tập tổng hợp sóng cơ
BAI-TAP-TONG-HOP-CHUONG-II.doc


Xem trước tài liệu Bài tập tổng hợp sóng cơ