[JAR] Độ dẫn điện

Colorado U. Upload ngày 28/10/2010 15:05

File Độ dẫn điện JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến do-dan-dien, Độ dẫn điện.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 405 lượt.


Độ dẫn điện
conductivity_vi.jar

Minh hoạ đơn giản về độ dẫn điện của các môi trường


Xem trước tài liệu Độ dẫn điện