[Word] Kiểm tra Dao động và Sóng

VŨ DUY PHƯƠNG Upload ngày 30/10/2010 17:12

File Kiểm tra Dao động và Sóng Word thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của VŨ DUY PHƯƠNG liên quan đến dao-dong, song-co, Kiểm tra Dao động và Sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 333 lượt.


Kiểm tra Dao động và Sóng
DUY PHUONG - KIEM TRA DAO DONG - SONG.doc

xin tiếp tục seri các bài giảng luyện thi đại học. Đề kiểm tra này do Phương soạn đã có sự kiểm nghiệm qua các lớp LT nhưng do số lượng nhiều nên có thể có sai xót. Kính mong quý đồng nghiệp chân tình góp ý


Xem trước tài liệu Kiểm tra Dao động và Sóng